Case: Lead generation startup

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:cases

Case: Lead generation startup

Voor een tech-startup in de heeft SocioMerce Conversational lead generation uitgevoerd.

Probleemstelling: De startup met 6 klanten zoekt meer klanten die hun software gaan gebruiken.

Oplossing: We hebben conversational lead generation toegepast.
1) SocioMerce heeft een conversational lead generation strategie inclusief sales pitch ontwikkeld.
2) SocioMerce heeft een lijst gemaakt met alle DMU’s in de markt. Dit betroffen ruim 600 bedrijven die in dit profiel passen.

De DMU’s zijn stuk voor stuk persoonlijk benaderd met de nieuwe sales-pitch. Na één maand was de hele markt benaderd. Bij geen reactie of afwijzing werd getracht een andere DMU in het bedrijf te identificeren en werd deze benaderd.

Resultaat: Na drie maanden zijn er 24 kwalitatieve afspraken geweest met potentiële nieuwe klanten. In totaal zijn 900 DMU’s benaderd er zijn er ruim 5400 contactmomenten geweest. Uit deze contactmomenten hebben 122 DMU’s aangegeven potentieel geïnteresseerd te zijn, en hebben uiteindelijk 24 een afspraak met de tech-startup gemaakt.

Bijkomend resultaat: De hele markt is minimaal één keer benaderd. De naamsbekendheid van de startup is significant verbeterd.

Drie maanden conversational lead generation met SocioMerce

Startup met 6 klanten
SocioMerce ontwikkelt strategie en sales materiaal
SocioMerce identificeerd 600 DMU’s
Ruim 5400 contact- momenten
24 kwalitatieve afspraken